Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) site-ul www.obdeleven.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Site-ul www.obdeleven.ro ( reprezentant : Cartline Tech SRL; CUI: 40579417; NR.REG.COM: J35/804/2019 ) este  operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 26937 .

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către operator.

Scopul colectării datelor este expediere colete, comenzi (scop comercial ) la adresa destinatar conform comenzilor receptionate online si in mediu electronic.

Datele furnizate de către Dvs.  nu sunt transmise tertilor decât în condițiile precizării scopului acestei transmiteri și cu acordul prealabil al Dvs, cerut în mod explicit.

Refuzul dvs. de a furniza datele personale determină imposibilitatea expedierii comenzii lansate in mediul electronic,onlime.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la contact@obdeleven.ro.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.